Tahliye Taahhütnamesi

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

 

 

 

 

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI                                               : …………………………………………………

TCKİMLİKNO                                           : …………………………………………………

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI                                               : …………………………………………………

TCKİMLİKNO                                           : …………………………………………………

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                                 : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

TAHLİYE TARİHİ                                    :………./………/………….

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrımenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

 

TAAHHÜTNAMENİN

DÜZENLENME  TARİHİ                         : 01/05/2020

 

 

TAAHHÜT EDEN                                      : ………………………………………………..

 

 

İMZASI                                                        :

 

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

Cevap Yaz