Tahliye Taahhütnamesi

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ         TAAHHÜT EDEN(KİRACI) ADI SOYADI                                               : ………………………………………………… TCKİMLİKNO                                           : …………………………………………………[…]

Türk Borçlar Kanunu 6098 Sayılı Kanun

TÜRK BORÇLAR KANUNU   Kanun Numarası                           : 6098 Kabul Tarihi                                  : 11/1/2011 Yayımlandığı Resmî Gazete          :[…]