Kira Sözleşmesi

KİRA SÖZLEŞMESİ

Numarası
Mahallesi
Cadde/Sokağı
Dış Kapı Numarası
Semt/ilçe/İl  
Kiralananın Cinsi
Kiralayan Adı Soyadı
Kiralayanın Vergi No’su
Kiralayanın Adresi
Kiracı Adı Soyadı
Kiracının T.C. Kimlik No
Kiracının İkametgahı
Kiranın Başlangıç ve Bitiş Tarihi Başlangıç:

Bitiş        :

Kiranın Süresi 1 Yıl
Aylık Kira Bedeli …………TL
Yıllık Kira Bedeli ……….. TL
Kira Bedelinin Ödeme Şekli Bank Kanalıyla – İban: TR….
Kiralananı Kullanım Şekli
Kiralananın Durumu Kullanıma Hazır
Kiralananla Birlikte
Teslim Edilen Demirbaşlar
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOŞULLAR
1) Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.

2) Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
3) Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.

4) Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.

5) Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.

6) Kiracı, kiralananda yapılması gereken onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.

7) Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
8) Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
9) Kiracı, kiralanandaki onarımlara katlanmak ve kiralanandaki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
10) Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve âdetler uygulanır.
11) Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır. Keza kiralananla birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralanana teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

12) Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.

13) Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.

14) Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

15) Kiracı, kendisi veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.

16) Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.

17) Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

18) Kiracı 1 aylık depozitoyu iş bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren 1 haftalık süre içerisinde kiralayana ödeyecektir.

19) İş bu kira sözleşmesi       /      /            tarihinde 2 nüsha şeklinde olmak üzere kiracı ve kiralayan tarafından birlikte imzalanmıştır.

 

        KİRALAYAN                                                        KİRACI                    

 

KİRA SÖZLEŞMESİ METNİ

Cevap Yaz